Bemutatkoznak képviselőjelöltjeink

 • Kattints a részletekhez!
  Zólyomi Péter
  Összefogás és fejlődés – a Falubarát Egyesület jelöltjei ezt ígérik
 • Kattints a részletekhez!
  Bruszt László
  Az egyesület egyik alapító tagja vagyok …
 • Kattints a részletekhez!
  Bojtor Ferenc
  Tegyük biztonságosabbá a közlekedést az
  iskolánk és az óvodák környékén
 • Kattints a részletekhez!
  dr. Medgyasszay Csaba
  Békességet a testületben, összefogást a
  képviselők és a polgármester között!
 • Kattints a részletekhez!
  Mógor Csaba
  A sikeres időszak folytatódhat, ha Önök is így gondolják.
 • Kattints a részletekhez!
  dr. Csizmadia Andrea
  Hiszem, hogy az elkezdett munkát folytatni kell!
 • .

Olvassa el a Falubarát Győrújbarát Egyesület 2010-es önkormányzati választási programját!

Ismerkedjen meg képviselő jelöltjeinkkel!

Nézze meg az egyesületünk által is támogatott független polgármester jelölt, Turbók Arnold választási programját is!

A 2006-os ciklusprogramunk megvalósulásáról szóló cikk.

.

.

.

.Zólyomi Péter

Zólyomi Péter

Zólyomi Péter

Zólyomi Péter vagyok, 39 éves kétgyermekes közgazdász, a Falubarát Egyesület egyik „kitalálója”, megalapítója és jelenlegi elnöke. 2006 óta vagyok önkormányzati képviselő, azóta vezetem (kisebb megszakítással) a pénzügyi bizottságot, illetve 2008 januárjában elvállaltam a Baráti Hírmondó főszerkesztői posztját is.

2006 októberében nagy lelkesedéssel, ám kevés tapasztalattal fogtunk neki a képviselői munkának. Azóta sokat tanultunk az önkormányzatiságról, most már nagyobb tapasztalattal, felkészülten indulhatunk neki a következő négy évnek. Sok munkánk van az elmúlt évek pozitív változásaiban, jó lenne, ha folytatni tudnánk ezt az irányt. Ahhoz, hogy újra a faluért dolgozhassunk, természetesen szükség van az Önök támogatására is.

A pénzügyi bizottság vezetőjeként úgy gondolom, hogy az elkövetkező szűk esztendőkben is meg kell találnunk a módját annak, hogy minél nagyobb anyagi keretet teremtsünk a fejlesztésekhez. Ehhez folytatni kell a jól működő pályázat-előkészítési, pályázatírási munkánkat. Emellett folyamatos takarékosságra kell törekednünk, ami csak a Hivatal együttműködésével lehetséges.

A Falubarát Egyesület elnökeként a teljes programunk megvalósításáért fogok dolgozni. Van azonban néhány téma, amit kiemelten fontosnak tartok, ezek egy része évek óta húzódik. Ilyen téma a helyi piac létrehozása, amit nem szeretnénk tovább halogatni. Évtizedes elmaradásunk a felszíni vízelvezetés rendezése, ez különösen idén okozott nagy károkat. Fontosnak tartom a közterületek rendezettségét, az illegális szemetelések, a tilosban parkolások visszaszorítását, akár hatósági eszközzel is. A Civilház mellett épült sportpálya sikere újabb pályák építésre ösztönöz minket.

Mindehez szükséges egy új, felkészült, tapasztalatokkal rendelkező polgármester is, aki vezetőként össze tudja fogni a győrújbaráti lakók és vállalkozók segítő törekvéseit. A képviselők száma is jelentősen csökken, ezért fontos, hogy tapasztalt, széles látókörű emberek kerüljenek a testületbe.


Bojtor Ferenc

Bojtor Ferenc

Bojtor Ferenc

39 éves, közgazdász

Tizenegy éve élek feleségemmel és három gyermekemmel Győrújbaráton és négy esztendeje vagyok önkormányzati képviselő.

A Falubarát Győrújbarát Egyesület színeiben indultam négy esztendeje és teszem ezt most is.

A négy illetve a tizenegy év elegendő volt arra, hogy jobban megismerjem a falut és annak lehetőségeit és a hozzá kapcsolódó feladatokat. A képviselőtestületi tagság és a pénzügyi illetve település-fejlesztési bizottsági munka gyakorlatot adott, hogy az elkövetkezendőkben is szakmai munkával képviselhessem a falu lakóinak érdekeit és részese legyek a megkezdett munka folytatásának.

A Falubarát Győrújbarát Egyesület részletes programján túlmenően vagy azt kiegészítendő, az elkövetkezendő ciklusra a következőket tartom kiemelten fontosnak.

Ezen célok megvalósítására különös figyelmet kívánok fordítani megválasztásom esetén:

 • A közterületeink legyenek ápoltak és rendezettek! Ha ez más településeknek sikerül szinte kizárólag csak odafigyeléssel és fegyelmezett állampolgári magatartással, akkor nálunk miért ne valósulhatna meg.

 • Falugondnok funkció megteremtése. Legyenek, akik figyelnek értékeinkre. A magán- és a közvagyont védeni kell!

 • Élhető és szerethető falut hagyjunk gyermekeinkre! Rendezett falukép!!! Nem kellenek sokszintes paloták és óriási lakóparkok!

 • Folytassuk a szabadtéri sportolás lehetőségének megteremtését!

 • Tegyük biztonságosabbá a közlekedést az iskolánk és az óvodák környékén. Minden eszközt be kell vetni, hogy megóvjuk gyermekeinket!

 • Tegyük lehetővé, hogy a faluban megtermelt termények és előállított értékek helyben is gazdára találhassanak!

 • A faluban található veszélyes közlekedési csomópontok problémája végre kerüljön végérvényes orvoslásra!

 • Legyünk a motorja a környező települések összefogásának! Számos fejlesztés csak együtt valósítható meg.

Kérem ne hagyja, hogy az elmúlt esztendőkben megkezdett fejlődés megszakadjon!

Szavazzon a Falubarát Győrújbarát Egyesület jelöltjeire!


Dr. Medgyasszay Csaba

Dr. Medgyasszay Csaba

Dr. Medgyasszay Csaba

fogorvos, 42 éves, 2001 óta Győrújbaráti lakos 3 gyermek édesapja, mindhárom a II . Rákóczi ÁMK diákja, 2006-2010 települési önkormányzati képviselő

Tisztelt Győrújbarátiak!

4 évvel ezelőtt lelkesen bár önkormányzati tapasztalatok nélkül vágtunk neki képviselői munkánknak .Sok célkitűzésünk megvalósult ezen időszakban de nem az összes… Sőt rengeteg új feladatot hozott az élet. Gazdasági válság akadozó pályázati rendszerek az önkormányzati normatívák évről – évre történő csökkentése illetve ezek községünkre gyakorolt hatásai és azok kezelése új kihívást jelentettek számunkra. Tekintsünk hát át néhány pontot 4 évvel ezelőtti céljainkból és vessük össze a jelen feladataival!

 1. Követhető döntéshozatal
  Az ÖK döntéshozatali mechanizmusa átláthatóbbá vált a bizottsági és testületi ülések időpontjai naprakészen fellelhetőek az interneten az ülések nyilvánosak az érintett polgárok hozzászólásaikat azonnal megtehetik. További lépésként szorgalmaznám a teljes átláthatóságot biztosítva a község költségvetésének aktuális negyed évi állását szintén a honlapra feltenni.
 2. Falugondnok
  Ezen törekvésem alapvetően megvalósult.
  Településünk jelenleg egy 3 fős falugondnoki teendőket ellátó csoporttal rendelkezik . Tevékenységüket a település-mérnök koordinálja. Munkakörükben szerepelnek különböző karbantartói munkák intézményeinkben és közterületeinken. Feladataik eredményesebb elvégzése érdekében elengedhetetlen a közterület – felügyeleti jogkör mely hátterének megteremtése egyik legfontosabb teendőnk ! Csak így tehetünk majd a notórius szemetelők tilosban parkolók portájuk előtt rendet nem tartók ellen!
 3. Egészségügyi alapellátás
  Pályáztunk új orvosi rendelő építésére de nem nyertünk el támogatást.
  A további pályázásokkal párhuzamosan de azoktól függetlenül haladéktalanul rendbe kell tenni meglévő körzeti orvosi rendelőink épületeit. Ezen álláspontomat többször hangoztattam a költségvetések tárgyalásakor. Állapotuk méltatlan Győrújbaráthoz méltatlan az ott dolgozókhoz és hozzánk baráti polgárokhoz!
 4. Járdaépítés nagybaráti falurészen
  Elkészült az István utcában egy komplett felújított 500 és egy 100 m-es szakasz. A munkát folytatni kell megkeresve az ide vonatkozó pályázati lehetőségeket.
 5. Közterületek
  Itt a legtöbb a tennivaló! Gaztenger szeméthegyek leplakátolt buszvárók hirdetőtáblák hiánya parkolási gondok… Közterület felügyelőt azonnal! Nem tűrhető hogy létező jogszabályokat bárki következmények nélkül áthághasson!

Köszönöm hogy időt szakítottak gondolataim elolvasására!

Hajrá Barátiak! Hajrá Győrújbarát!


Bruszt László

Bruszt László

Bruszt László

2006-ban a Falubarát Győrújbarát Egyesület tagjaként indultam az önkormányzati választásokon. Az egyesület egyik alapító tagja vagyok, rövid ideig a vezetőségben is tevékenykedtem. Tagságomat egy időre, az egyesület számomra nem elfogadható túlzott politikai aktivitása miatt felfüggesztettem.

Önkormányzati képviselőként 2007 óta dolgozom, a testületbe egy képviselő lemondása után kerültem be, hiszen a 2006-os választásokon a 13. helyezett voltam. A 13-as közvélekedés szerint nem túl szerencsés szám, én mégis annak értékelem, hiszen a testület tagjaként betekintést nyerhettem az önkormányzatiság mindennapjaiba. A Falubarát Egyesület azért jött létre, hogy markáns változást hozzon a falu életének irányításába, annak stílusába. Közvetlenebb kapcsolatot kívánt az egyesület létrehozni a választópolgárok és a döntéshozók között úgy, hogy a falusias jelleget megtartva egy városnyi lakos érezze jól magát lakóhelyén. A testületi munka során azonban több, ezt és a 2006-os egyesületi választási és a ciklusprogram megvalósítását akadályozó körülménnyel voltam kénytelen szembenézni. Nem eszik forrón a kását! – gondolhatnánk, azonban ennek a ciklusnak bőven voltak sikerei. Ezek közül szeretnék néhányat felsorolni, különös tekintettel azokra, amelyek előkészítésében, végrehajtásában aktívan részt vettem, mint pénzügyi bizottsági tag, vagy mint pályázati munkacsoport tag, vagy egyszerűen, mint győrújbaráti lakos:

 • Folyamatos pozitív szaldójú költségvetés
 • A költségvetés végrehajtásának szigorú ellenőrzése
 • Sikeres pályázat az ÁMK, valamint a faluközpont felújítására
 • A falu környezetvédelmével kapcsolatos aktivitás
 • Civil kezdeményezések támogatása, azokban való aktív részvétel

Az újabb 4 évre összeállított egyesületi program már ismert Önök előtt. Az ebben foglaltak eléréséért szeretnék dolgozni a következő ciklusban. Személyesen a nyilvánosság további erősítésében, a környezettudatosság fejlesztésében, a fenntartható fejlődés alapjainak lerakásában látom a falu fejlődésének zálogát.

Kérem, támogassák, támogassátok a Falubarát Egyesület tagjait továbbra is ebben és szavazzanak, szavazzatok tagjainkra.

Köszönöm

Mógor Csaba

Mógor Csaba

Mógor Csaba

Név: Mógor Csaba

Kor: 47 év

Lakóhely: 1999 óta Győrújbarát, István utcai lakos.

Családi állapot: Nős, egy 16 éves gyermek édesapja.

Munka: Édesipari Kft-nél ügyvezető, Győrújbaráton vendéglő-fogadó működtetése.

Közéleti tevékenységek: Rotary Club Győrújbarát alapító tagja-2005-2006. évben soros elnöke. Egyesületi tagságaim: Falusi Turizmus Egyesület, Falubarát Győrújbarát Egyesület, Vendégváró Egyesület Győr, Pannon Kincse Leader Egyesület. Győrújbaráton települési képviselő 2006 óta. Az elmúlt 4 év sok munkával sok szép eredményt hozott, de lesz még tennivaló bőven. A sikeres időszak folytatódhat, ha Önök is úgy gondolják.

Képviselőként szorgalmaztam, hogy profi pályázatíró cégre bízzuk Győrújbarát pályázatait.

Ennek szellemében létrejött egy pályázatíró bizottság, melynek aktív tagja voltam. Főbb eredmények – Ámk felújítás, óvoda bővítés, bölcsőde tervezés, utak, járdák építése, Civilház átalakítás.

A 2006.-os képviselői programomból a fentieken kívül sok minden megvalósult, vagy utolsó fázisban vannak: Autóbuszvárók rendbetétele -sérült, hiányzó utca névtáblák cseréje, Információs térképek elhelyezése frissített információkkal, tv nyilvánosság a testületi ülésekről, nyitott önkormányzatiság.

Újra választásom esetén kiemelten szorgalmaznám a már megkezdett, de még be nem fejezett feladatok végrehajtását. A településközpont fejlesztése mellett fontosnak tartom a különböző településrészek fejlesztését, felzárkóztatását. Kiemelt feladatomnak tekintem a COOP ABC melletti tér rendbetételét, parkosítását, mely önálló képviselői indítványom alapján már testületi döntéssel bír, a tervek elkészültek, a pénz tartalékba van helyezve, de a megvalósítás még várat magára. Fontosnak tartom a nagybaráti részen a volt iskolaépület hasznosítását, a vízelvezetés megoldását. Szükségesnek tartom, hogy az orvosi rendelők településrészenként fennmaradjanak, azok rendbetétele megkezdődjön. Ezekhez a feladatokhoz sok pénz kell, de gondos gazdálkodással, pályázatok beadásával előteremthető. Ezért javasolni fogom, hogy

* Legyen Győrújbarát vállalkozó település – Az önkormányzat végezzen vállalkozási tevékenységet, melyből önálló bevételeket teremthet. Ezáltal megalapozhatja a hosszú távú függetlenségét és a helyi lakosság számára munkahelyeket teremthet. Elképzelésem szerint pályázatokkal olyan egyedülálló turisztikai attrakció jöhetne létre, melyből településünk jelentősen profitálhat.Győrújbarát nagy lehetősége egy kalandpark és egy bobpálya működtetése. Az adottságok és a hely rendelkezésre áll egy olyan területen, mely hosszú évek óta rekultivációra vár, és jelenleg a településünk szégyenfoltja.

További feladatként szorgalmaznám a következőket

* Legyen élhető Győrújbarát – Településközpont kiterjesztésével, a településrészenkénti decentrumok felzárkóztatásával. Hatékonyabb lobbizás a közútkezelői utak rendbetételére. Kerékpárút építése. Járdák, építése, felújítása a régebbi településrészeken is.

* Legyen győrújbaráti kisokos – a helyi vállalkozások, gazdák, őstermelők segítésére, a lakosság jobb informálására. Lokálpatrióta életérzés erősítése.

* Legyen tiszta, rendezett Győrújbarát – Közterületek hatékonyabb kezelésével, takarításával.

* Legyen vállalkozásbarát Győrújbarát – helyi vállalkozások, egyéni vállalkozók, gazdák megbecsülésével, pozíciójuknak erősítésével. ( pl. helyi piac)

* Legyen kommunikáló Győrújbarát – A lakosság mégjobb informálásával, nagy horderejű döntések előtt a civil és szakmai szervezetek véleményének kikérésével. Hatékonyabb és pozitívabb kommunikáció a világ felé, Győrújbarát jó megítélése érdekében.

* Legyen környezetvédő Győrújbarát – A természeti adottságaink és értékeink megbecsülésével.

* Legyen civilbarát Győrújbarát – a helyi civil szervezetek kezdeményezéseinek hatékonyabb támogatásával.

Továbbra is tenni szeretnék azért, hogy a velem együtt itt élő emberek jobban, komfortosabban élhessenek ezen a gyönyörű fekvésű, jó adottságú településen, amit otthonunknak nevezünk.

Hiszem, hogy Győrújbarát még többet érdemel!

Tisztelettel: Mógor Csaba


Dr. Csizmadia Andrea

dr. Csizmadia Andrea

dr. Csizmadia Andrea

Három gyermek boldog édesanyjaként immár 10. éve Győrújbaráton élek. Két kisebb gyermekem a helyi általános iskola tanulója, nagyfiam is ide járt, majd a Kazinczy Ferenc Gimnáziumban folytatta tanulmányait. A Falubarát Győrújbarát Egyesület színeiben indulva kerültem be 2006-ban a képviselő-testületbe, melynek megválasztott alpolgármestere lettem.

Végzettségemet tekintve jogász vagyok, idén tavasszal felső szintű közigazgatási vizsgát szereztem.

Sikeres és eredményes 4 évet tudhat maga mögött a képviselő-testület, melynek örülök, hogy tagja lehettem. Ezt a látványos beruházások – iskola- és óvoda bővítés, és felújítás, a Civilház átalakítása, a település köztéri arculatának megváltozása, az aszfaltozott utcák számának növekedése -, és a folyamatban lévő projektek – faluközpont kialakítása, bölcsőde építése- egyértelműen bizonyítják.

Nem ígérek mást, nem ígérek többet, mint 4 évvel ezelőtt! Teszem ezt azért, mert úgy vélem a négy éve kitűzött célok ma is aktuálisak. Hiszem, hogy az elkezdett munkát folytatni kell!

Régi , és ma is meghatározó alapelveim:

 • Élhető Győrújbarát! – a közszolgáltatások színvonalának emelése. Karbantartott utak és vízelvezető árkok, színvonalas orvosi rendelők,
 • Megalapozott költségvetés. – Csökkenő állami normatívák mellett is meg kell őrizni pozitív mérlegünket.
 • Intézménybarát gondolkodás – színvonalas oktatás, nevelés az iskolában és az óvodában, bölcsődei elhelyezés.
 • Szakmaiság a testületi munkában. Külső szakértők a döntések előkészítésben és végrehajtás során.

Nem ígéreteim vannak, hanem konkrét céljaim:

 • Az orvosi rendelők felújítása, korszerűsítése és akadálymentesítése. A hegyi orvosi rendelő bővítésére tett javaslatom továbbvitele.
 • Több közösségi tér, játszótér és grund a gyermekeiknek.
 • Rendezett közterületek: a szeméthegyek eltüntetése akár hatósági eszközökkel.
 • A nagybaráti ABC környékének rendezésére tett lépések folytatása.

Képviselőnek történő megválasztásom esetén arra fogok törekedni, hogy ezek a konkrét célok mielőbb megvalósuljanak, és a testület ezeket támogató döntést hozzon.

Az eltelt 4 év után felelősséggel állíthatom, hogy gyakorlatban – és közigazgatási vizsgám révén – elméletben is kellő tapasztalatot szereztem a képviselői munkával kapcsolatban. Tudom, hogy mivel jár e társadalmi tevékenység, és az Önök bizalma esetén vállalom is az ezzel járó feladatokat.

Kérem, hogy az október harmadikai választásokon Ön is jelenjen meg, és éljen azon jogával, mellyel Győrújbarát jövőjéről dönthet!

Szavazzon a fejlődés folytatására, a Falubarát Győrújbarát Egyesület jelöltjeire!

Hozzászólás küldése

Az e-mail címed nem adjuk meg másnak. Amegjelölt mezőket kötelező kitölteni *

*
*